Pravidla serveru

Pravidla herního serveru MCFarao.eu
Registrací herního účtu uživatel automaticky souhlasí s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování, a to na herním Minecraft serveru i na Discord serveru MCFarao.eu. Porušením těchto pravidel může vést k zablokování herního účtu.

1. Všeobecné informace k pravidlům herního serveru
• Neznalost pravidel se neomlouvá. Jejich porušení může vést k zablokování herního účtu.
• Provozovatel herního serveru si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu těchto pravidel.
• Provozovatel je oprávněn v případě poškozování herního serveru nebo poručování pravidel, zamezit uživateli přístup na herní servery.
• Správci serveru neručí a nenahrazují za škody, které vznikly nedodržováním těchto pravidel.
• Je přísně zakázáno hledat mezery v těchto pravidlech a snažit se jakýmkoliv způsobem zneužívat slovíčkaření v neprospěch serveru a jeho hráčů.
• Hráčům je taktéž zakázáno zneužívat svá práva a zbytečně zatěžovat herní podporu. Zatěžování může být myšleno jako dotazy, které se netýkají herního serveru a další.

2. Obecná pravidla herního serveru
• Je zakázáno používat a vlastnit veškeré modifikace Minecraftu, které zvýhodňují hráče oproti ostatním. Může se jednat například o různé podpůrné nástroje, módy (autoclick, double click, multi click apod.), cheaty, hack klienty aj.
• Jsou zakázané i clicky, které jsou přímo integrované na myši.
• X-Ray resourcepack je taktéž zakázaný.

3. Alternativní klienty
• Hráčům je povoleno používat alternativní klienty např. LabyMod, Lunar Client, Badlion, Optifine, Minecraft Forge atd.
• Hráč tyto klienty používá na vlastní riziko.
• K alternativním klientům není poskytována žádná technická podpora.

4. Nevhodný skin
• Je zakázáno používat nevhodný skin. Skin nesmí obsahovat např prvky nacismu, rasismu, urážek nebo sexuality.
• Skin dále nesmí obsahovat nadávky, urážky, sprostá slova, reklamu např. název jiného serveru.

5. Nevhodný nick
• Je přísně zakázáno vydávat se za jakéhokoliv člena Admin teamu, Streamera či Youtubera.
• Nick nesmí obsahovat nadávky, urážky, sexuální narážky, rasismus nebo jiné prvky.

6. Podvádění a zneužívání bugů
• Hráč nesmí zneužívat jakékoliv chyby serveru taktéž není povoleno konat věci, které vedou k obohacení nebo škodě druhého.
• Zamlčení a zneužívání bugů je trestné.
• Hráč nesmí zneužívat chyby serveru. Pokud nějakou chybu případně bug najde, je povinen ji okamžitě nahlásit členům Admin teamu. Nahlášení může proběhnout buď prostřednictvím hry, dále pomocí našeho discordu nebo pomocí kontaktního formuláře uvedeného na webové adrese https://mcfarao.eu/contact
• Za nahlášení chyby či bugu náleží příslušenému hráči odměna ve formě prémiové měny.

7. Vyjadřování
• Hráč je povinen řídit se zásadami slušného chování.
• Urážení, zesměšňování, ponižování, šikanování, provokování nebo slovní napadání ostatních hráčů je přísně zakázáno.
• Jsou zakázány veškeré výhružky smrtí a ublížení na zdraví. Taktéž jsou zakázány výhružky v jiných formách např. výhružky kybernetickými útoky aj.
• Vulgarismy, arogantní chování, sexuální nebo rasistické narážky jsou taktéž zakázány.
• Je zakázáno spamování chatu opakovanými zprávami, psaní pomocí Caps Locku aj.
• Šíření dezinformací, poplašných zpráv, mystifikace hráčů je zakázána.

8. Reklama
• Využívání chatu herního serveru k publikování jakéhokoliv druhu reklamy je přísně zakázáno.
• Toto pravidlo se nevztahuje na naše Streamery a Youtubery, kteří mohou publikovat odkazy na jejich videa nebo streamy.

9. Osobní informace a informace o serveru
• Je přísně zakázáno šíření osobních informací třetích osob. Sdílení jejich profilů na sociální sítě je taktéž zakázáno.
• Je zakázáno šíření vnitřních informací ohledně chodu serveru, organizace Admin teamu, změny, novinky a veškeré Know-How.

10. Hráčské účty
• Hráč může vlastnit pouze jeden účet, který bude pro hraní na serveru používat.
• Je zakázáno registrovat více než jeden účet na stejnou osobu. Toto pravidlo neplatí pro rodinné příslušníky, kdy se v jedné domácnosti nachází více hráčů.
• Platí zákaz obcházení trestů pomocí jiného herního účtu. Hráč je povinen hrát za účet, na kterém aktuální trest obdržel. Pravidlo platí také pro obcházení trestů pomocí VPN.
• Přenos dat z jednoho účtu na druhý je taktéž zakázáno.
• Je zakázáno sdílení herních účtů mezi hráči.
• Neručíme za škody způsobené sdílením herních účtu s jinými uživateli.

11. Pravidla pro survival server a RPG server
• Hráči nesmí stavět žádné stavby s tématikou nacismu, fašismu, urážek, náboženské nesnášenlivosti, nahoty, obsahu se sexuální tématikou a další.
• Hráči taktéž nesmí pojmenovávat předměty s tématikou nacismu, fašismu, urážek, náboženské nesnášenlivosti, nahoty, obsahu se sexuální tématikou a další.
• Teleportace na hráčem za účelem zabití je zakázána. Teleportace za hráčem za účelem zabití je taktéž zakázána.
• Je zakázáno Griefování (tím se rozumí úmyslné ničení hráčských staveb), u kterých se v blízkosti nachází aktivní „zdroj“ nebo majitel. Stavby, u kterých se žádný zdroj nenachází mohou být zničeny nebo zabrány.
• Hráč nesmí založit pozemek v bezprostřední blízkosti (1 chunk) jiného hráče bez jeho souhlasu.
• Je zakázáno zabírat oblasti, na kterých právě pracuje jiný hráč za účelem znemožnění stavby jiné škůdné činnosti.
• Pro přírodu dále platí zákaz stavění nesmyslných staveb (komínů) 1x1 blok, pokládání lávy, vody, griefování stromů atd. Tento zákaz se nevztahuje na těžební svět, ve kterém probíhá pravidelný reset.
• Pasti na jiné hráče nejsou povoleny.
• Platí přísný zákaz zabíjení při obchodování s jiným hráčem.

12. Pravidla pro Minihry a PVP
• Na minihrách je zakázáno týmovat s protihráči. Toto pravidlo se nevztahuje na PVP server, kde je týmování s ostatními hráči povoleno.
• Je zakázáno jakýmkoliv způsobem kazit hru ostatním hráčům.
• Hráči nesmí stavět žádné stavby s tématikou nacismu, fašismu, urážek, náboženské nesnášenlivosti, nahoty, obsahu se sexuální tématikou a další.
• Hráči taktéž nesmí pojmenovávat předměty s tématikou nacismu, fašismu, urážek, náboženské nesnášenlivosti, nahoty, obsahu se sexuální tématikou a další.

13. Práva hráčů
• Každý hráč má právo na informace, týkající se serveru. Hráč může položit dotaz, týkající se herního serveru a má právo na zodpovězení dotazu.
• Řešení problému. V případě jakéhokoliv problému má hráč právo založit ticket na našem discordu nebo nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.
• Nahlášení nevhodného chování. Hráč má právo nahlásit členům Admin teamu nevhodné chování jiných hráčů nebo porušení pravidel herního serveru. K nahlášení hráčů slouží tickety na našem discordu. Do ticketu je potřeba napsat váš herní nick, sdělit problém a nick nahlášeného hráče. V případě nejasností může být požadován důkaz, o nevhodném chování.
• Hráči mají taktéž možnost podat stížnost na člena Admin teamu. U těchto stížností je potřeba doložit důkaz, který usvědčí daného člena v jeho nevhodném chování.
• Každý hráč má právo na podání požadavku o zrušení nebo zkrácení trestu, který mu byl z nějakého důvodu udělen. Tento bod se týká trestů, které trvají déle než 14 dní. Pokud se jedná o opakované porušování těchto pravidel, bude požadavek automaticky zamítnut.

14. Admin team
• Povinností členů admin teamu je respektovat vnitřní pravidla serveru a směrnice serveru. Zároveň je zakázáno šířit tyto vnitřní záležitosti. Jedná se o naše tzv. Know-how.
• Členové admin teamu jsou si naprosto rovni s ostatními hráči.
• Pro všechny členy platí naprosto stejná pravidla.